Tyhjä

Yhteensä: 0,00 €

Olet täällä

Pogostan Hilikan ja Juhani Berghemin Ikonikokoelma

20,00 €

Hilkka Kuusela-Berghem, ”Pogostan Hilikka”, ja Juhani Berghem tutustuivat eläkeläisinä Uudessa Valamossa ja avioituivat 1991. Hilkka Kuusela-Berghemin siirryttyä tuonilmaisiin 1995 leski sai ajatuksen kunnioittaa puolisonsa muistoa kartuttamalla muutamien jo heidän kodissaan olleiden ikonien ympärille kokonaisen kokoelman, joka sai nimekseen Pogostan Hilikan ja Juhani Berghemin ikonikokoelma. Kokoelman perusajatuksena on ollut tilata pääasiassa suomalaisilta korkeatasoisilta ja tunnustetuilta maalareilta ikoneja, jotka muodostaisivat läpileikkauksen suomalaisesta ikonimaalauksesta ja sen kehityksestä 1900-luvun kolmelta viimeiseltä vuosikymmeneltä. Kokoelmassa on 36 maalarin töitä. Tämä kuvitettu kirja sisältää tietoa kokoelman ikoneista ja niiden kautta suomalaisesta ikoniperinteestä myös yleisemmin. Tekstit suomeksi ja englanniksi. Toimittaja: Eino Nieminen. 128 sivua. Hilkka Kuusela-Berghem and Juhani Berghem met as pensioners at New Valamo monastery in 1991. On Hilkka’s departure from this life in 1995, Juhani resolved to honour her memory by building a substantial icon collection around those they had already had in their home. This marked the beginnings of the Hilkka Kuusela-Berghem and Juhani Berghem Icon Collection. The idea was to commission, mainly from celebrated, highly skilled icon painters in Finland, a set of works that would represent a cross-section of Finnish iconography and its development during the last thirty years of the 20th century. The collection contains works by 36 painters. This illustrated book contains information about the icons in the collection, and through them, Finnish icon tradition in general. Text in Finnish and English. Editor: Eino Nieminen. 128 pages.

Varasto: 
2.00